header/logo.png

Staršovstvo

Staršovstvo je orgán, jehož úkolem je pečovat o život sboru. Jeho členové (presbyterky a presbyteři) jsou voleni ze členů sboru na šestileté období. V současném funkčním období jsou členy staršovstva našeho sboru:
  • Jitka Karásková
  • Pavla Pátá
  • Stanislav Štěpař
  • Jiří Vávra
  • Miloš Vávra
  • Štěpán Vávra
  • Hana Pojezdná (místokurátorka)
  • Zdeněk Hojný (kurátor)
  • Michal Chalupski (farář)